HERROEPING | RUILING

De Koper kan binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen.

In geval van ontbinding is de Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Doc.Collins terug te zenden in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

Indien de Koper van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt Doc.Collins binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Koper aan Doc.Collins betaalde bedrag middels een bankoverschrijving.

Door het “Herroepingsformulier” te downloaden en volledig ingevuld te retourneren aan Doc.Collins, zet u de herroepingsprocedure in werking