15-06-2023
 
Het is voor DocCollins van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. DocCollins wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.
 
Met deze pagina wordt inzicht gegeven in de manier waarop doccollins.nl invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Deze pagina is altijd actueel en opvraagbaar. Dit betekent dat deze pagina wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

  • het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
  • de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
  • de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Doccollins.nl heeft bij binnenkomst op de website een leeftijdscontrole waar de klant aan moet geven dat hij of zij 18 jaar of ouder is. Ook bij het aanmaken van een account of het plaatsen van een bestelling op deze website zal om deze bevestiging worden gevraagd. Verder is onderaan op elke pagina van de website een NIX18-logo geplaatst met een link naar dit bericht. Ook is er op elke product pagina een NIX-18 logo geplaatst met wederom een link naar dit bericht. Na een succesvolle bestelling op deze website zal deze verzonden worden via PostNL of DHL met een leeftijdverificatie aan de deur. De bestelling wordt door de bezorgdienst enkel en alleen afgeleverd op het adres van de geadresseerde, of het opgegeven alternatieve adres. Bestellingen die niet afgeleverd kunnen worden op het opgegeven adres gaan retour naar DocCollins. Via deze maatregelen hopen wij verkoop aan minderjarigen te ontmoedigen.

2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Al onze medewerkers en bezorgers zijn ervan bewust dat er een leeftijdsrestrictie zit op bijna alle producten in de slijterij en op deze webshop. Wanneer deze producten bij de kassa komen zal er dan ook bij twijfel een leeftijdbevestiging worden gevraagd. Op deze webshop wordt dat gedaan doormiddels van een leeftijdsbevestiging bij ingang van de webshop en bij het aanmaken van een account.

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Minimaal één keer per jaar moet onderzoek worden gedaan naar de uitvoering van de geborgde werkwijze en de geldende verplichtingen. DocCollins zal minimaal een keer per jaar een steekproef uitvoeren binnen de eigen organisatie om te controleren of andere medewerkers zich inderdaad aan deze geborgde werkwijze en de geldende verplichtingen houden. Tevens zal DocCollins zal jaarlijks zelf een bestelling plaatsen om te controleren of de bezorgdienst zich aan de afspraken houdt. Dit zal kenbaar worden gemaakt door de aanpassing van de datum bovenaan deze brief.

 

Hartelijk dank voor uw begrip. Mochten er nog vragen zijn over de geborgde werkwijze kunt u ons altijd bereiken via info@doccollins.nl.