Privacyverklaring Doc.Collins

Doc. Collins is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
info@doccollins.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Doc.Collins verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Adverteren

Met dit soort diensten kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertenties en communicatie die worden weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op www.doccollins.nl/, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van cookies om
gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten www.doccollins.nl/. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
Naast een opt-out die door de onderstaande diensten wordt aangeboden, kan de Gebruiker ervoor kiezen om het gebruik door een derde van cookies voor bepaalde advertentiefuncties uit te schakelen. Ga daarvoor naar de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)

Facebook Audience Network is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Facebook, Inc. Lees het gegevensbeleid van Facebook voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook.

Www.doccollins.nl/ kan ID’s gebruiken voor mobiele apparaten (waaronder de Android Advertising ID of Advertising Identifier voor iOS) en met cookies vergelijkbare technologie om de Facebook Audience Network-dienst te laten werken. Een van de manieren waarop Audience Network advertenties toont, is door gebruik van de advertentievoorkeuren van de Gebruiker. De Gebruiker kan dit aanpassen in de Instellingen voor advertenties op Facebook.
Gebruikers kunnen zich afmelden van bepaalde gerichte advertenties van het Audience Network via de toepasselijke advertentie-instellingen voor mobiele telefoons op het apparaat of door het volgen van de aanwijzingen in andere aan het Audience Network gerelateerde bepalingen in dit privacybeleid, indien daarvan sprake is.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld).
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.
Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@doccollins.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Doc.Collins verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Doc.Collins analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Doc.Collins volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Doc.Collins verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS BIJ HET PLAATSEN VAN EEN (ONLINE) BESTELLING VAN PRODUCTEN

Hierbij worden uw gegevens gebruikt en opgeslagen om uw (online) bestelling zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen tot en met de levering, facturering en betaling. In de gevallen dat Doc.Collins gebruik maakt van een externe vervoerder om uw bestelling bij u af te laten leveren zullen uw n.a.w.-gegevens noodzakelijk aan derden moeten worden verstrekt. Ook die partijen zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Voor een goed verloop van het bestelproces en het u op de hoogte kunnen houden van de status van uw bestelling, maakt Doc.Collins gebruik van uw n.a.w-gegevens, uw e-mailadres en indien vertrekt eventueel uw telefoonnummer.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Doc.Collins neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Doc.Collins bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij het bestellen van producten, dus zodra er sprake is van facturering, worden uw gegevens op basis van belastingwetgeving minimaal 7 jaar bewaard.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Doc.Collins verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Doc.Collins blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Doc.Collins gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Doc.Collins gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Doc.Collins en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@doccollins.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Doc.Collins wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Doc.Collins neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@doccollins.nl

Voor vragen en/of aanmerkingen m.b.t. het privacybeleid van Doc.Collins kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Doc.Collins

KvK 09160370

Kerkstraat 76
7011 CP Gaanderen

www.doccollins.nl
0315-345469